Przejdź do treści
canephron-lek-roslinny
canephron-lek-roslinny
Canephron® N krople

Canephron® N krople

Tradycyjny lek roślinny stosowany wspomagająco i uzupełniająco w leczeniu dolegliwości łagodnych chorób zapalnych dolnych dróg moczowych oraz jako środek zapobiegawczy i wspomagający leczenie pacjentów z kamicą dróg moczowych lub tendencją do odkładania się piasku nerkowego.

Canephron® N to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

100 ml krople doustne, płyn

Status leku: lek OTC

POBIERZ ULOTKĘ
 

 

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANEPHRON® N

Kiedy nie przyjmować leku Canephron® N:

  • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku wymienioną w punkcie 6,
  • jeśli pacjent ma uczulenie na inne rośliny z rodziny selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub kopru włoskiego),
  • jeśli u pacjenta występują wrzody żołądka,
  • w przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami serca lub nerek i/lub jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone przez lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku utrzymującej się gorączki, skurczów, obecności krwi w moczu, problemów z oddawaniem moczu lub ostrego zatrzymania moczu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Dzieci

Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Lek Canephron® N a inne leki

Interakcje z innymi lekami nie są znane. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża

Jeżeli jesteś w ciąży przed zastosowaniem leku Canephron N (krople doustne) skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

"Umiarkowana liczba danych dotyczących kobiet w ciąży (między 300 a 1000 kobiet w ciąży) wskazuje, że Canephron N nie powoduje wad rozwojowych ani toksycznego wpływu na płód i(lub) noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują toksycznego wpływu na reprodukcję.

Jeśli lekarz prowadzący uzna to za konieczne, można rozważyć zastosowanie produktu Canephron N w okresie ciąży."*
*Charakterystyka Produktu Leczniczego

Karmienie piersią

Brak informacji na temat przenikania Canephronu N lub substancji czynnych i(lub) metabolitów leku do mleka ludzkiego. Ponieważ nie można wykluczyć ryzyka, nie należy stosować produktu leczniczego Canephron N podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie są wymagane specjalne środki ostrożności. Canephron® N zawiera około 19% obj. alkoholu, co oznacza, że w 5 ml produktu znajduje się w przybliżeniu 0,75 g alkoholu. Stanowi to równowartość 19 ml piwa lub 8 ml wina. Może być to szkodliwe dla osób uzależnionych od alkoholu. Obecność alkoholu należy również uwzględnić stosując produkt w grupach zwiększonego ryzyka, takich jak osoby z chorobami wątroby lub padaczką.

JAK PRZYJMOWAĆ LEK CANEPHRON® N

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: doustnie, 3 razy na dobę (rano, w południe i wieczorem) po 74 krople, co odpowiada 5 ml w dawce jednorazowej. Podczas stosowania zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów. Canephron® N można przyjąć z innymi płynami (np. szklanką wody). Przed użyciem należy wstrząsnąć. Podczas dawkowania butelkę należy trzymać pionowo.

Czas trwania leczenia

Canephron® N może być stosowany przez okres do czterech tygodni (w celu dalszego stosowania, po upływie trzech tygodni, należy skonsultować się z lekarzem). Terapię lekiem Canephron® N można powtórzyć u pacjentów, którzy w przeszłości dobrze tolerowali leczenie. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po około 7 dniach, wówczas dalsze leczenie pacjent powinien skonsultować z lekarzem. Przed zastosowaniem leku, należy zapoznać się z informacjami podanymi w punkcie INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANEPHRON® N (punkt 2) oraz MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE (punkt 4.)

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Canephron® N

Nie są znane przypadki przedawkowania. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Należy pamiętać, że lek zawiera do 19,5 % (V/V) etanolu.

Pominięcie przyjęcia leku Canephron® N

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli czas zastosowania następnej dawki jest niedaleki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Canephron® N

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Canephron® N może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit: Zaburzenia żołądkowo - jelitowe, np. nudności, wymioty, biegunka występują często (więcej niż u 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów). Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości/alergiczne: częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub alergii należy przerwać stosowanie leku Canephron® N.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CANEPHRON® N

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku Canephron® N po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Jak długo mogą być stosowane krople po otwarciu butelki?

Po otwarciu butelki okres trwałości wynosi 6 miesięcy.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Canephron® N, krople doustne, płyn

Substancja czynna jest:

100 ml płynu zawiera wyciąg (1 : 56) z 1,8 g mieszaniny z Centaurium erythraea Rafn s.l., herba (ziele tysiącznika); Levisticum officinale Koch., radix (korzeń lubczyku); Rosmarinus officinalis L., folium (liść rozmarynu) w stosunku (1 : 1 : 1). Pierwszy extrahent: etanol 59% (V/V). Zawiera do 19,5% (V/V) alkoholu.

Substancje pomocnicze to:

brak.

Jak wygląda lek Canephron® N i co zawiera opakowanie

Płyn koloru żółtobrązowego, dostępny w butelkach ze szkła brunatnego z dozownikiem z polietylenu (LDPE) i zakrętką polipropylenową (PP) umieszczonych w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączone jest urządzenie dozujące – miarka wykonana z polipropylenu (PP). W kartoniku jednostkowym z nadrukiem umieszcza się 1 butelkę wraz z ulotką informacyjną.

Wielkości opakowań:

1 butelka po 50 ml, 1 butelka po 100 ml. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Canephron® tabletki

Zobacz także lek Canephron® w tabletkach

Podstawowa i uzupełniająca
terapia przeciw infekcjom
układu moczowego

60 tabletek

Dolegliwości dróg moczowych - artykuły

układ moczowy
Układ moczowy
Infekcja dolnych dróg moczowych
Infekcja dolnych dróg moczowych
Objawy infekcji dolnych dróg moczowych
Objawy infekcji dolnych dróg moczowych
Infekcje dolnych dróg moczowych w ciąży
Infekcje dolnych dróg moczowych w ciąży
Zakażenia układu moczowego u dzieci
Zakażenia układu moczowego u dzieci
Nawracająca infekcja dolnych dróg moczowych
Nawracająca infekcja dolnych dróg moczowych