Przejdź do treści
 Canephron® N krople
 Canephron® N krople
Canephron® N krople

Canephron® N krople

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany wspomagająco i uzupełniająco w leczeniu dolegliwości łagodnych chorób zapalnych dolnych dróg moczowych oraz jako środek zapobiegawczy i wspomagający leczenie pacjentów z kamicą dróg moczowych lub tendencją do odkładania się piasku nerkowego.

Canephron® N to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

100 ml krople doustne, płyn

Status leku: lek OTC

POBIERZ ULOTKĘ

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANEPHRON® N

Kiedy nie przyjmować leku Canephron® N:

  • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku wymienioną w punkcie 6,
  • jeśli pacjent ma uczulenie na inne rośliny z rodziny selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub kopru włoskiego),
  • jeśli u pacjenta występują wrzody żołądka,
  • w przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami serca lub nerek i/lub jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone przez lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku utrzymującej się gorączki, skurczów, obecności krwi w moczu, problemów z oddawaniem moczu lub ostrego zatrzymania moczu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Dzieci

Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Lek Canephron® N a inne leki

Interakcje z innymi lekami nie są znane. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na bezpieczeństwo, należy unikać stosowania leku u kobiet w okresie ciąży. Leku Canephron® N nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Decyzję o stosowaniu produktu leczniczego u pacjentek będących w ciąży każdorazowo podejmuje lekarz, po ocenie korzyści i ryzyka związanego z terapią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie są wymagane specjalne środki ostrożności. Canephron® N zawiera około 19% obj. alkoholu, co oznacza, że w 5 ml produktu znajduje się w przybliżeniu 0,75 g alkoholu. Stanowi to równowartość 19 ml piwa lub 8 ml wina. Może być to szkodliwe dla osób uzależnionych od alkoholu. Obecność alkoholu należy również uwzględnić stosując produkt w grupach zwiększonego ryzyka, takich jak osoby z chorobami wątroby lub padaczką.

JAK PRZYJMOWAĆ LEK CANEPHRON® N

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: doustnie, 3 razy na dobę (rano, w południe i wieczorem) po 74 krople, co odpowiada 5 ml w dawce jednorazowej. Podczas stosowania zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów. Canephron® N można przyjąć z innymi płynami (np. szklanką wody). Przed użyciem należy wstrząsnąć. Podczas dawkowania butelkę należy trzymać pionowo.

Czas trwania leczenia

Canephron® N może być stosowany przez okres do czterech tygodni (w celu dalszego stosowania, po upływie trzech tygodni, należy skonsultować się z lekarzem). Terapię lekiem Canephron® N można powtórzyć u pacjentów, którzy w przeszłości dobrze tolerowali leczenie. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po około 7 dniach, wówczas dalsze leczenie pacjent powinien skonsultować z lekarzem. Przed zastosowaniem leku, należy zapoznać się z informacjami podanymi w punkcie INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANEPHRON® N (punkt 2) oraz MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE (punkt 4.)

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Canephron® N

Nie są znane przypadki przedawkowania. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Należy pamiętać, że lek zawiera do 19,5 % (V/V) etanolu.

Pominięcie przyjęcia leku Canephron® N

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli czas zastosowania następnej dawki jest niedaleki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Canephron® N

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Canephron® N może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit: Zaburzenia żołądkowo - jelitowe, np. nudności, wymioty, biegunka występują często (więcej niż u 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów). Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości/alergiczne: częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub alergii należy przerwać stosowanie leku Canephron® N.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CANEPHRON® N

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku Canephron® N po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Jak długo mogą być stosowane krople po otwarciu butelki?

Po otwarciu butelki okres trwałości wynosi 6 miesięcy.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Canephron® N, krople doustne, płyn

Substancja czynna jest:

100 ml płynu zawiera wyciąg (1 : 56) z 1,8 g mieszaniny z Centaurium erythraea Rafn s.l., herba (ziele tysiącznika); Levisticum officinale Koch., radix (korzeń lubczyku); Rosmarinus officinalis L., folium (liść rozmarynu) w stosunku (1 : 1 : 1). Pierwszy extrahent: etanol 59% (V/V). Zawiera do 19,5% (V/V) alkoholu.

Substancje pomocnicze to:

brak.

Jak wygląda lek Canephron® N i co zawiera opakowanie

Płyn koloru żółtobrązowego, dostępny w butelkach ze szkła brunatnego z dozownikiem z polietylenu (LDPE) i zakrętką polipropylenową (PP) umieszczonych w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączone jest urządzenie dozujące – miarka wykonana z polipropylenu (PP). W kartoniku jednostkowym z nadrukiem umieszcza się 1 butelkę wraz z ulotką informacyjną.

Wielkości opakowań:

1 butelka po 50 ml, 1 butelka po 100 ml. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Canephron® tabletki

Zobacz także lek Canephron® w tabletkach

Podstawowa i uzupełniająca
terapia przeciw infekcjom
układu moczowego

60 tabletek