Przejdź do treści
Canephron® tabletki
Canephron® tabletki
Canephron® tabletki

Canephron® tabletki

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego okresu stosowania.

Canephron® jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, stosowanym wspomagająco jako leczenie uzupełniające łagodnie przebiegających chorób zapalnych dróg moczowych oraz zapobiegawczo w osadzaniu się piasku nerkowego.

Jeżeli objawy nie ustąpią po upływie 7 dni lub wystąpią działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.

POBIERZ ULOTKĘ

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANEPHRON®

Kiedy nie stosować leku Canephron®:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne, inne rośliny z rodziny selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub selera) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku wymienioną w punkcie 6,
 • jeśli u pacjenta występują wrzody żołądka,
 • w przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami serca lub nerek i/lub jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone przez lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku utrzymującej się gorączki, skurczów, obecności krwi w moczu, problemów z oddawaniem moczu lub ostrego zatrzymania moczu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Dzieci

Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Lek Canephron® a inne leki

Nie są znane interakcje leku Canephron® z innymi lekami. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na bezpieczeństwo, należy unikać stosowania leku Canephron® podczas ciąży. Nie należy stosować leku Canephron® w czasie karmienia piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak specjalnych przeciwwskazań.

Canephron®, tabletki drażowane zawiera glukozę, laktozę oraz sacharozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku Canephron® należy poradzić się lekarza. Jedna tabletka drażowana zawiera około 0,2 g łatwo przyswajalnych węglowodanów.

JAK PRZYJMOWAĆ LEK CANEPHRON®

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: po 2 tabletki drażowane 3 razy na dobę (całkowita dawka dobowa wynosi 6 tabletek).

Dzieci

Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podania:

Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości i popić niewielką ilością wody (np. szklanką wody). Podczas stosowania leku zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Czas trwania leczenia

Canephron® może być stosowany przez okres do czterech tygodni (po trzech tygodniach należy skonsultować się z lekarzem). Terapię lekiem Canephron® można powtórzyć u pacjentów, u których w przeszłości, w ciągu 3 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia, nie nastąpił nawrót infekcji dróg moczowych. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po około 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zapoznać się z informacjami podanymi w punkcie INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANEPHRON® oraz MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE przed przyjęciem leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Canephron®

Przypadki przedawkowania leku nie są znane. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

Pominięcie przyjęcia leku Canephron®

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli czas zastosowania następnej dawki jest niedaleki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Canephron®

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli czas zastosowania następnej dawki jest niedaleki należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Canephron® może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zaburzenia żołądkowo - jelitowe, np. nudności, wymioty, biegunka występują często (więcej niż u 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje nadwrażliwości/alergiczne: częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwość lub alergii należy przerwać stosowanie leku Canephron®.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CANEPHRON®

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku Canephron® po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Canephron®

Substancjami czynnymi leku są:

 • 18 mg Levisticum officinale Koch, radix (korzeń lubczyka);
 • 18 mg Centaurium erythraea Rafn s. l. włącznie z C. majus (H. et L.) Zeltner i C.suffruticosum (Griseb.) Ronn. (syn. Erythraea centaurium Persoon; C. umbellatum Gilibert; C. minus Gars.), herba (ziele centurii);
 • 18 mg Rosmarinus officinalis L., folium (liść rozmarynu).

Inne składniki leku to:

 • Wapnia węglan
 • Olej rycynowy pierwszego tłoczenia;
 • Dekstryna
 • Barwniki: żelaza tlenek czerwony (E 172), ryboflawina (E 101), tytanu dwutlenek (E 171)
 • Glukoza ciekła (substancja sucha)
 • Laktoza jednowodna
 • Magnezu stearynian
 • Skrobia kukurydziana
 • Wosk Montana glikolowy
 • Powidon K 25
 • Powidon K 30 Szelak
 • Krzemionka koloidalna bezwodna
 • Sacharoza
 • Talk

Jak wygląda lek Canephron® i co zawiera opakowanie

Tabletka drażowana koloru pomarańczowego, okrągła, obustronnie wypukła, o gładkiej powierzchni. Tabletka drażowana ma średnicę 7.9 – 8.2 mm. Canephron®, tabletki drażowane pakuje się w blistry PVC/PVDC/Aluminium. W jednym blistrze znajduje się 20 tabletek drażowanych. W jednostkowym pudełku tekturowym z nadrukiem umieszcza się 3, 6 lub 10 blistrów wraz z ulotką informacyjną. Dostępne są następujące wielkości opakowań: 60, 120 lub 200 tabletek drażowanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Canephron® N krople

Zobacz także lek Canephron® N krople

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany
w dolegliwościach dolnych dróg moczowych

100 ml